Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

7366 02d1 500

luci-acanales:

Irreversible (2002) de Gaspar Noé. Con Monica Bellucci & Vincent Cassel,

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamaua maua
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— "Granica", Zofia Nałkowska
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaveturna veturna
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viahermina hermina

April 27 2015

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viatwarze twarze
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaciarka ciarka

April 22 2015

April 10 2015

1268 ee14 500
Reposted fromhagis hagis viakitewalk kitewalk
She imagines him imagining her. This is her salvation.
— Margaret Atwood
Reposted fromhormeza hormeza viafelicka felicka
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka

April 06 2015

0894 7147 500


Shirin Neshat with Sussan Deyhim
Logic of the Birds
2001

Reposted fromimaddgine imaddgine viahelenburns helenburns

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek vialittlefool littlefool

April 04 2015

4055 cac4 500
Brett Fryzuk
Reposted fromOFFka OFFka

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viahermina hermina

April 02 2015

Trzeba sobie coś znaleźć. Coś co będzie ostoją, co pozwoli patrzeć w przyszłość, nawet w trudnych chwilach, kiedy kusi nas by spojrzeć za siebie.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4997 c898 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaOFFka OFFka
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiedot niedot
3762 4dc0
Reposted fromAnakihs Anakihs viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl