Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015


Closer (2004)
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaolalaa olalaa
Sponsored post
5277 f848 500

Big eyes.   /   Wielkie oczy.   (2014)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viadukander dukander
Jesteś napadem szaleństwa chwilowym
Co zdarza się w jednej z tych sekund przed snem
Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrym 
Migotem zastawek powieką co drży

Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów
Co wwierca się w umysł głęboko
Krwią, co wzburzona z impetem uderza
Potwornym w mej żyły falochron 
— Hey
Reposted frompastelina pastelina vialaverevind laverevind

June 07 2015

June 01 2015

8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaanorexianervosa anorexianervosa
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka

May 27 2015

Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— W. Bartoszewski
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Są oceany nigdy niewypłakanych łez kobiecych, gdyż kobiety nauczono zabierać do grobu własne sekrety, sekrety matek i ojców, sekrety mężczyzn i społeczeństwa. Świat uważa płacz kobiety za rzecz niebezpieczną, bo łzy otwierają zaryglowane bramy do sekretów tajonych na dnie serca. W rzeczywistości dla dobra dzikiej duszy lepiej jest płakać.
— C.P. Estes, Biegnąca z wilkami
Reposted frombeltane beltane viaanorexianervosa anorexianervosa
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viaiblameyou iblameyou
0717 777b
Reposted fromrol rol viatwarze twarze
7039 c37d 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viatwarze twarze
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viahermina hermina
Rzeczy, o których się mówi najczęściej żartując, to są na ogół właśnie rzeczy, które sprawiają kłopoty; nie przyznajemy się do tych kłopotów, może z tajoną nadzieją, że właśnie osoba, z którą się rozmawia, słysząc że sobie żartujemy z tego, pomyśli, że to nieprawda.
— Marcel Proust
8838 ab89 500
Reposted fromrenirene renirene viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...